Zbi??rki
Terminarz zbi??rek
Aktualizacja: 2016-09-25 18:21:36

 Zbiórki odbywaj? si? w harcówce w szatni szko??y na Osiedlu Czecha.

 

ZESPÓ? SZKÓ? OGÓLNOKSZTA?C?CYCH nr 4
im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Poznaniu

 

Grafik zbiórek:

 ZBIÓRKA  CA?EJ  DRU??YNY  ka??dy pi?tek godz. 17.00 

Zbiórki zast?pów:

Nazwa zast?pu

Zast?powa

Dzie?? tygodnia

Godzina zbiórki

Paj?czyce

phm. Dominika Krawiec HO

pierwszy czwartek miesi?ca 

17:30

Zwi?zek "X"

sam. Julia Kasperczak

 poniedzia??ek

 18:00

Dinogniki

sam. Natalia Stasik

 poniedzia??ek 

 17:30

By? mo??e b?dzie nowy:) 

 -

-

 -

 

Zbi??rka naborowa
Aktualizacja: 2014-10-08 10:24:58

Wszystkie zainteresowane dziewcz?ta, które chc? si? dobrze bawi?, pozna? nowe kole??anki i mi??o sp?dza? czas zapraszamy w KA??DY  PI?TEK na zbiórk? o godzinie 17.00 w szkole na osiedlu Czecha w harcówce. (jeste??my tutaj)

               

Czekamy na Ciebie!

Do???cz do naszego zwariowanego grona J

© ZIP | 18pdhz@poznan-wilda.pl
Drużyna Wiadomości Kronika Dodatki ZHP.PL